ویدیو/ ترمیم موقت پل ورودی آزاد راه منجیل – رودبار

طهمورث عموپور فرماندار شهرستان رودبار، با بیان اینکه درز انبساط پل آزادراه قزوین- رشت، به قطعه نیاز دارد و طبق پیگیری‌ها این قطعه تا اردیبهشت وارد می‌شود، گفت: برای پیشگیری از مشکلات تردد خودروها در پل ورودی آزادراه تا کنون چندین مرحله اقدام به ریختن آسفالت سرد شده است و ریزش پل صحت ندارد و وقفه بوجود آمده به دلیل اجرای درز انبساط است.

تصویربردار: محدثه مهدوی / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011909728/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1

ویدیو/ ترمیم موقت پل ورودی آزاد راه منجیل - رودبار

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری