ویدیو/ تأثیر هوش مصنوعی در کاهش بحران جهانی آب

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: نسرین فلاحیان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402112719271/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8

ویدیو/ تأثیر هوش مصنوعی در کاهش بحران جهانی آب

مجمع جهانی اقتصاد داووس، قصد دارد با هدف کشف راه‌حل‌هایی برای بحران جهانی آب، از هوش مصنوعی استفاده کند. کمبود آب در طول سال‌های گذشته در حال تبدیل شدن به یک معضل جهانی است، بنابراین انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰، تقاضا برای آب شیرین ۴۰ درصد بیشتر از عرضه آن شود.