ویدیو / بررسی وضعیت واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال مریوان

دوشنبه ۳ مهر، همزمان با دویست و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان ، فرماندار مریوان، مدیر کل صنعت معدن و تجارت، مدیرکل دیوان محاسبات، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری کردستان و مسولان ادارات شهرستان مریوان از واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال شهرستان مریوان بازدید و مشکلات و مسائل این واحدها از جمله تسهیلات، وضعیت واردات و صادرات و … مورد بررسی قرار دادند.

ویدیو / بررسی وضعیت واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال مریوان
تصویربردار: احسان زارع‌زاده / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070301887/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری