ویدیو/ بارش سنگین برف در اردبیل

ویدیو/ بارش سنگین برف در اردبیل
امروز چهارشنبه ۴ بهمن بارش برف سنگین همراه با کولاک شدید، در اردبیل باعث تعطیلی مدارس و امتحانات پایان‌ ترم دانشگاه‌های اردبیل و کندی رفت‌وآمد در شهر شد.

تصویربردار: علی انوار / تدوینگر: امین نصراللهی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110403420/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری