ویدیو/ افتتاح فاضلاب بندرعباس؛ حل معضل محیط زیستی خلیج‌فارس

طرح ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس و انتقال پساب بازیافت شده از دو سال گذشته در دستور کار قرار گرفته تا بزرگ‌ترین مشکل محیط زیستی نوار شمالی خلیج فارس و شهر بندرعباس برطرف شود. این طرح در شش مرحله که تاکنون و با حضور رئیس جمهور در استان هرمزگان سومین مرحله آن به بهره‌برداری رسید، قرار است این مشکل را برطرف کند.

خبرنگار: علیرضا قربانی / تصویربردار: یزدان قربانی / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111309629/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3

ویدیو/ افتتاح فاضلاب بندرعباس؛ حل معضل محیط زیستی خلیج‌فارس

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری