ویدیو/ اعتصاب بزرگ در آلمان؛ لغو صدها هزار سفر

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: نسرین فلاحیان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402110503603/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1اتحادیه رانندگان قطار آلمان طولانی‌ترین اعتصاب خود را که بحرانی جدی برای حمل‌ونقل مسافران در این کشور است، آغاز کرده‌اند. رانندگان قطار آلمانی اعتصاب خود را از ساعات اولیه چهارشنبه (۴ بهمن) آغاز کرده و تا دوشنبه آینده ادامه خواهند داد.