ویدیو / از امنیت «بله» تا استعفای «وزیر ورزش »

خبرنگار: محسن فرامرزی / تصویربردار و تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050402919/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

برخی از وزرا و اعضای هیات دولت پس از پایان جلسه حیاط دولت در روز چهارشنبه (۴ مرداد)، در جمع خبرنگاران، به پرسش‌های آنها دربارۀ کشف حجاب در فضای مجازی، امنیت پیام‌رسان بله، مذاکرات ایران و آژانس انرژی اتمی، پروژه‌های حمل و نقل کشوری، میزان فروش نفت ایران و مسائل زیست محیطی پاسخ دادند.