ویدیو / آسیاب‌های آبی دزفول

بافت تاریخی شهر دزفول در برگیرنده بناهای ارزشمند آجری با معماری زیبا و منحصر به فرد است که آسیاب‌های تاریخی، بخش مهمی از این بافت به حساب می‌آیند که در سه قسمت رودخانه دز واقع شده‌اند. تعداد آسیاب‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ حلقه است که برخی از آن‌ها زیر پل قدیم، برخی زیر پل جدید و برخی در محدوده منطقه «علی کله» شهر واقع شده‌اند. متاسفانه، به دلیل طغیان رودخانه و قرار گرفتن در مسیر جاده ساحلی برخی از آن‌ها تخریب شده بطوریکه هم اکنون تنها حدود۲۰ حلقه از این آسیاب‌ها باقی مانده است.

ویدیو / آسیاب‌های آبی دزفول

تصویربردار و تدوینگر: امین نظری

منبع: https://www.isna.ir/news/1402033020046/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری