ویدئو/ رای اعتماد به مردی که از دل جهاد آمد

ویدئو/ رای اعتماد به مردی که از دل جهاد آمد
محمدعلی نیکبخت صبح امروز (۳۰ خرداد ۱۴۰۲) با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد کشاورزی رسید. در جلسه رای اعتماد، از ۲۴۸ رای ماخوذه از نمایندگان، نیکبخت با ۱۹۸ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، وزیر شد. نیکبخت ۵۹ ساله، در حال اخذ دکترای ترویج و آموزش کشاورزی پایدار است و سابقه مدیریت در بخش‌های مختلف وزارت جهاد کشاورزی را دارد.

خبرنگار: آرین افخمی/ تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402033019813/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF