ولخرج‌ترین دولت ایران به روایت آمار صندوق بین‌المللی پول+ نمودار

بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۰ هزینه‌های دولت ایران با رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه‌ می‌شود و به ۵۱۳ هزار میلیارد تومان‌ می‌رسد. در سال ۲۰۱۹ هزینه‌های دولت ایران ۳۷۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.

در حالی هزینه‌های دولت ایران در سال پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است این رقم در سال پایانی فعالیت دولت دوازدهم به ۷۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی طی هشت سال هزینه کرد دولت در ایران حدود ۵.۵ برابر شده است.

ولخرج‌ترین دولت ایران به روایت آمار صندوق بین‌المللی پول+ نمودار


منبع: https://www.irna.ir/news/84851678/%D9%88%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1

به گزارش ایرنا، بررسی آمار منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول از میزان هزینه کرد دولت‌های ایران طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ نشان  می‌دهد دولت قبل به لحاظ ریالی ولخرج‌ترین دولت ایران طی این سال‌ها بوده و هزینه کرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ با شیب تندی افزایش‌یافته است.

میزان هزینه‌های دولت ایران در سال ۲۰۱۴، ۱۷۳ هزار میلیارد تومان، در سال ۲۰۱۵، ۱۹۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۲۰۱۶، ۲۴۵ هزار میلیارد تومان، در سال ۲۰۱۷، ۲۸۶ هزار میلیارد تومان، و در سال ۲۰۱۸ نیز ۳۲۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ شاهد روند افزایشی نسبتاً منظمی در هزینه‌های دولت قبل بوده‌ایم اما در دو سال پایانی فعالیت این دولت جهش قابل‌ملاحظه‌ای در رقم هزینه‌های دولت ثبت شده است.

به رغم رشد قابل توجه ۳۵ درصدی هزینه‌های دولت دوازدهم در سال ۲۰۲۰، میزان هزینه‌های این دولت در سال ۲۰۲۱ نیز رشد قابل توجه ۴۸ درصدی را تجربه‌ می‌کند و به ۷۶۱ هزار میلیارد تومان‌ می‌رسد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری