وقفه‌ای در برنامه‌های بانک مسکن نبوده است


تهران- ایرنا- بانک مسکن طی ۶ ماه گذشته، همچنان بر اساس راهبردهای تعیین شده در حال اجرای برنامه‌های تعیین شده از سوی نظام بانکی در بخش مسکن و ارائه تسهیلات در این‌ خصوص است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089175/%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری