وعده دولت برای شفافیت شرکت‌های دولتی محقق شد/ انتشار اطلاعات مالی ۲۰۰۵ شرکت


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت سیزدهم اکنون با انتشار صورت‌های مالی ۲۰۰۵ شرکت دولتی و یا تحت کنترل دولت به وعده خود دراین‌خصوص عملکرد این در حالی است که این عدد در سال اول دولت صفر بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85418129/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری