وضعیت پاسخگویی استان‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار اعلام شد


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: مجموع شاخص پاسخگویی به موقع ۳۱ استان‌ کشور در خصوص صدور مجوزهای کسب و کار در یک سال گذشته ۹۰.۶ درصد است و استان ایلام با کمترین تاخیر در بررسی درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، ۹۶.۴ درصد پاسخگویی به موقع داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159955/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF