وضعیت سبز ایران در شاخص گرسنگی جهان/ گرسنگی در عربستان و عمان بیشتر از ایران است+ سند


تهران- ایرنا- یک موسسه بین‌المللی با بررسی وضعیت گرسنگی در ۱۲۵ کشور در حال توسعه اعلام کرد: گرسنگی در ایران کمتر از ۹۶ کشور از جمله عربستان و عمان بوده و طی دو دهه گذشته گرسنگی در ایران نصف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977534/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری