وضعیت امسال مجامع شرکت‌های دولتی تهیه شود/ لزوم تبیین و کنشگری سازمان حسابرسی


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد از سازمان حسابرسی خواست تا گزارشی از وضعیت امسال مجامع شرکت دولتی را آماده کند که در آن وجه تمایز صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ به نسبت سال ۱۴۰۰ مشخص شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85165113/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C