وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تا پایان سال/ ٣۵٠ همت معافیت‌ مالیاتی داریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، داوود منظور در نهمین همایش سالانه «اقتصاد مقاومتی با عنوان نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند»، اظهار داشت: بر اساس اظهارنامه‌های دریافتی برای عملکرد سال ١۴٠٠ با ٣۵٠ هزار میلیارد تومان معافیت‌های قانونی مالیاتی مواجه شدیم که این رقم قابل‌توجهی را نشان می‌دهد.

رییس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: مالیات به عنوان یک منبع درآمدی پاک و پایدار، بهترین شیوه برای تامین مالی دولت برای ارائه خدمات و ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی است، البته تحولات مناسبی در دو دهه گذشته در مالیات شکل گرفته و ما را به نقطه بلوغ نزدیک‌تر کرده است، ولی هنوز با شرایط ایده‌آل نظام مالیاتی که بودجه دولت را تامین کند، فاصله زیادی داریم که انتظار می‌رود این فاصله به تدریج کاهش یابد.

ادامه دارد…


منبع: https://www.irna.ir/news/84942540/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B4%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%A3%DB%B5%D9%A0-%D9%87%D9%85%D8%AAوی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل موثر در افزایش فاصله مالیات وصول شده با قابل وصول، موضوع معافیت‌های قانونی در این بخش است که با تعیین سقف و کف می‌توان به نتیجه قابل توجهی برسیم.

منظور با بیان اینکه نظام مالیاتی یکی از راه‌های اصلی مقاوم سازی اقتصاد محسوب می‌شود، تصریح کرد: بیشترین آسیب اقتصاد کشور به ویژه در بخش تحریم، فشارهایی است که به تامین مالی دولت وارد می‌شود و دولت را در انجام وظایف دچار مشکل و نارسایی می‌کند؛ به همین دلیل اگر این نشست‌ها منجر هدایت دولت به سمت تامین مبار مالی از سیستم درون‌زای کشور باشد اثر هر تکانه خارجی را کاهش خواهد داد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری