وصول ۳۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات در سال جاری/ رشد درآمدها با شناسایی فرارهای مالیاتی


تهران – ایرنا – وزارت اقتصاد اعلام کرد: با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی در ۹ ماه سال جاری بیش از ۳۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده که ۳۸ هزار میلیارد تومان مربوط به آذرماه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985900/%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%DB%B3%DB%B4%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری