وزیر اقتصاد: ۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولد سازی قرار گرفت


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات، ۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010612/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B9%DB%B0-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری