وزیر اقتصاد: نرخ‌های تلگرامی ارز ربطی به تجارت ندارد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی تاکید کرد: نرخ‌های ارزی که در کانال تلگرامی و قمار اعلام می‌شود، ربطی به تجارت کشور ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037943/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری