وزیر اقتصاد: مردمی سازی کلیدواژه حکمرانی انقلاب اسلامی است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردمی سازی اقتصاد یکی از عناصر مهم در الگوی حکمرانی انقلاب است، گفت: باید از ظرفیت‌های مردم در اتخاذ تصمیم و اجرایی کردن سیاست‌ها استفاده کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234392/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری