وزیر اقتصاد: عرضه خودرو در بورس طبق روال گذشته ادامه یابد


تهران- ایرنا- وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست این وزارتخانه حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت است، دستور داد: با توجه به مصوبه شورای عالی بورس و عدم دریافت مصوبه از سایر نهادها، عرضه خودرو در بورس کالا طبق روال گذشته ادامه یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998180/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری