وزیر اقتصاد: شورای نگهبان در تأیید «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» تسریع کند


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تسریع در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شد و تاکید کرد: تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید می‌شود و سبب رونق تولید خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122528/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری