وزیر اقتصاد: سیاست های سرمایه گذاری در راستای رشد تولید خواهد بود


سنندج- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاست های تامین مالی و بهره وری و سرمایه گذاری کشور در راستای رشد تولید خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121893/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری