وزیر اقتصاد: دولت برای اجرای سریعتر پروژه‌ها با تمام توان کمک می‌کند


سنندج- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از طرح تجاری و تفریحی سنه سنتر در سنندج گفت: تمام همت دولت کمک به سرمایه گذاران برای اجرای سریعتر طرح ها است و در این زمینه کوتاهی نمی‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121770/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری