وزیر اقتصاد: جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می‌رسد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرایی شدن سند ملی ارزیابی ریسک، زمینه فعالیت تامین مالی برای قاچاق کالا، قاچاق مواد مخدر، انواع سوداگری‌ها و اخلال‌ها در بازار دارایی‌های به حداقل برسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85398934/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری