وزیر اقتصاد: اقدامی ریشه‌ای برای حل فساد انجام داده‌ایم


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه رونمایی از سامانه مدیریت ریسک فساد این وزارتخانه، عملیاتی شدن این سامانه را، اقدامی ریشه ای برای حل مشکل فساد در کشور خواند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401810/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری