وزیر اقتصاد:جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرحهای تحولی است


مشهد- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش  تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرحهای تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85457150/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری