وزارت راه و شهرسازی امسال چقدر بودجه دارد؟

بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه ۱۴۰۳ معادل ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

به گزارش ایسنا، جداول بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شامل بخش کلان، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی روز گذشته منتشر شد.

بدین ترتیب برای سال ۱۴۰۳، منابع بودجه کل کشور یعنی آنچه دولت برای اداره کشور در اختیار دارد، ۶۳۴۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این مبلغ در بخش مصارف، صرف هزینه‌ها برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی یا پرداخت سود اوراق منتشرشده سال‌های قبل می‌شود.

برای بودجه وزارت راه و شهرسازی در بخش هزینه‌های جاری ۱۰۷۲ میلیارد و ۴۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، در بخش هزینه‌های عمرانی ۶۷ هزار و ۳۰۷ میلیارد و ۷۸۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در بخش اختصاصی ۱۴۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

بدین ترتیب مجموع بودجه وزارت راه و شهرسازی در لایحه ۱۴۰۳ معادل ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد و ۳۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

این در حالی است که بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳، برای سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۰ هزار و ۲۶۵ میلیارد و ۴۴۶ میلیون تومان برای بودجه وزارت راه و شهرسازی تصویب شده بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012614303/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF