وزارت اقتصاد: کالابرگ به زودی اجرا می‌شود


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: اجرای طرحی مانند کالابرگ که با معیشت مردم در ارتباط است، نیازمند ایجاد بستر و شرایط کامل و کافی برای اجراست تا به مانند طرحی، چون ارز ترجیحی و برخی طرح‌ها در گذشته، کشور و مردم را با مشکلات متعدد دچار نسازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956973/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری