وزارت اقتصاد: نشانه‌های روند کاهشی تورم مشهود است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: تداوم تورم بالا به ویژه در ۵ سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده و دولت با درک این شرایط اقدام به برنامه‌ریزی برای مهار تورم کرده است، البته که نشانه‌های کاهش تورم نیز بر مبنای آمار فروردین و اردیبهشت ماه مشهود است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85153310/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA