وزارت اقتصاد: مولدسازی دارایی‌های راکد اقدامی عقلانی است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت برخلاف آنچه تلاش می‌شود به عنوان حراج اموال دولت معرفی شود، یک ضرورت در اقتصاد ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040209/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری