وزارت اقتصاد: مدرسه‌فروشی در قالب طرح مولدسازی واقعیت ندارد


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد نتیجه بی‌توجهی به آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت و دروغ پردازی درباره املاک و طرح‌های نیمه تمام اعلام شده در سایت مولد سازی، گزاره‌ای نادرستی با عنوان “مدرسه فروشی” را ایجاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036240/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری