وزارت اقتصاد: مالیات بر ارزش افزوده فشاری بر تولیدکننده وارد نمی‌کند


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه مؤدیان، تولیدکنندگان می‌توانند مالیات بر ارزش افزوده پرداختی خود را مسترد کنند، بنابراین فشاری به تولیدکننده وارد نخواهد کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445719/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری