وزارت اقتصاد صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی را منتشر کرد


تهران – ایرنا – وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز(شنبه) صورت‌های مالی ۲۰۷ شرکت دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را در سامانه کدال منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991844/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری