وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد که غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85159938/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA