وزارت اقتصاد زیرساخت حکمرانی هوشمند نان را ایجاد کرد/ مدیریت کامل با مدیران استان‌هاست


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: صرفاً با طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، داده‌های لازم برای مدیریت موثر و کارآمد در این حوزه برای دستگاه‌های متولی فراهم شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85142896/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA