وزارت اقتصاد: دولت از دوران حبس آمارها گذشته است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: روند کاهشی یا افزایشی شدن تورم در آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روندی متفاوت یا برخلاف هم نیست و هر دو از یک روند واحد با اختلاف جزئی در اعداد تبعیت می‌کنند؛ بنابراین، این ادعا که دولت بخواهد با تمسک به آن از پاسخگویی فرار و یا تورم را توجیه کند درست نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158592/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA