وزارت اقتصاد دستگاه برتر در دور نخست سفرهای استانی هیات دولت


تهران- ایرنا- رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: این وزارتخانه، در ارزیابی‌های مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، همواره جزو سه دستگاه برتر به لحاظ کیفیت و میزان خدمات ارائه شده توسط میز خدمت مستقر در دور نخست سفرهای استانی هیأت دولت قرار داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917998/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری