وزارت اقتصاد: حفظ اعتماد مردم به بازار سرمایه برای دولت در اولویت است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه و بازگشت اعتماد مردم به این بازار برای دولت سیزدهم در اولویت است؛ ارائه بسته‌های حمایتی، اطمینان بخشی به سهامداران خرد برای جلوگیری از تضییع حقوق آنها، واکنش سریع و بی‌مماشات به حواشی ایجاد شده و استمرار تلاش‌ها برای حفظ حقوق سهامداران و شفافیت این بازار در همین راستا انجام شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85172560/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA