وزارت اقتصاد: تورم بالای ۴۰ درصدی میراث دهه‌های گذشته است


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد تاکید کرد: تورم بالای ۴۰ درصد میراث ده‌های گذشته در کشور ماست و هیچ چاره‌ای هم طی ۱۰ سال گذشته برای مهار عوامل تورم‌زا انجام نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054307/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری