وزارت اقتصاد به دنبال ارتباط بدون واسطه با جریان‌های کف بازار 

وی افزود: در صورتی که مشکلات تولیدکنندگان توسط زیرمجموعه های وزارتخانه حل نشد، ما می توانیم با دعوت شرکت در این گونه جلسات، دستور مستقیم خود وزیر اقتصاد را برای حل آنها بگیریم.

مقدسی با اشاره به اینکه گمرک دوغارون جزو مهمترین گمرکات ترانزیت کشور است، ادامه‌داد: با توجه به دستگاه‌های ایکس ری موجود در این نقطه ترانزیتی، امیدواریم سرعت انجام امور و رویه های گمرکی تسریع شود و هم اکنون نیز همکاران ما تا پاسی از شب و ترخیص آخرین کامیون رویه های گمرکی را انجام می دهند.

رئیس کل گمرک تأکید کرد: با توجه به تأکیدات دولت بر استفاده بیشتر از ظرفیت های ریلی بنا داریم از این ظرفیت ها برای تقویت تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان و همچنین سایر کشورهای همسایه استفاده کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84937027/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد تصریح کرد: به دستور وزیر اقتصاد، مسوولان ارشد این وزارتخانه بطور مستمر و مستقیم با تک تک کار آفرینان در تماس بوده و مطالبات آنان را می‌شنوند.

رییس کل گمرک نیز در این مراسم گفت: با توجه به اهمیت گمرک سرخس به عنوان یکی از گمرکات بسیار مهم ترانزیتی و مرزی کشور به‌ویژه در زمینه ظرفیت های ریلی این گمرک، مقرر شد از این ظرفیت ها به شکل مناسب تری در جهت برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استفاده بهینه شود.

سیاح ادامه داد: وزارت اقتصاد همچنین یک ستاد پیگیری موانع تولید ایجاد کرده که با کارآفرینان و تشکل های اقتصادی در تماس است و آنان می توانند از طریق تماس با ستاد، مطالباتشان را پیگیری کنند.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «امیر سیاح» در حاشیه نشست اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی با وزیر اقتصاد و معاونان وزارتخانه اظهار داشت: تولید کنندگان و کارآفرینان با دستگاه های مختلف اداری کشور دچار مشکل هستند. 

استفاده از ظرفیت‌های پایانه ای گمرکات برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه

وی اضافه کرد: در خصوص گمرک سرخس نیز برخی موارد و پیشنهادات از سوی فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی مطرح شد و با توجه به اهمیت گمرک سرخس به عنوان یکی از گمرکات بسیار مهم ترانزیتی و مرزی کشور به خصوص در زمینه ظرفیت های ریلی این گمرک، مقرر شد از این ظرفیت ها به شکل مناسب تری و در جهت برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استفاده بهینه شود.

وی افزود: دلیل این امر، شفاف نبودن قوانین و نیز عدم رعایت مقررات موجود، توسط میزهای خدمت در این دستگاه‌ها است.

وی افزود: گمرکات کشور با توجه به وجود زیرساخت های مختلف در این منطقه برنامه ریزی های لازم را انجام می دهند تا با اعمال رویه های ترانزیت و روش کارنه تیر حمل و نقل کالا و عبور و مرور کالا به بهترین شکل مناسب انجام شود.

«علیرضا مقدسی» بیان داشت: در نشست با وزیر به موضوع پایانه ها پرداخته شد که چگونه باید از زیر ساخت‌ها استفاده کرد و با توجه به اینکه گمرک دوغارون هم به شکل بازارچه و هم گمرک رسمی و هم منطقه ویژه است و فعالیت ها در آن نقطه در سه محور انجام می شود، امکانات موجود در این زیرساخت ها به چه نحو می تواند مورد استفاده بهینه قرار بگیرد.

وی عنوان داشت: به این شکل، ما می دانیم در پایین دست و در کف بازار، چه اتفاقی در حال وقوع است تا اگر زمانی قانونی اشتباه تصویب شد آن را اصلاح کنیم یا اگر قانون خوبی اجرا نمی شود یا کسی آن را اشتباه و ناقص اجرا می کند، به وی تذکر داده شود تا هر چه سریع تر مشکلات حل شده و به اصطلاح چوب از لای چرخ تولید کشور خارج شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری