وزارت اقتصاد: برنامه‌های دولت برای مهار تورم مکملند، نه متشتت


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: دولت بر مبنای مسیری که از ابتدا تاکنون پیموده، برنامه مهار تورم را در عین اصلاحات اقتصادی دنبال می‌کند و طبیعی است که به اقتضای شرایط برنامه‌ها ممکن است نیاز به به‌روزآوری و اصلاح در جهت کارآمدی بیشتر داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104084/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری