وزارت اقتصاد: برخی روی فراموشی افکار عمومی حساب کرده‌اند


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد در واکنش ادعای رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد: به مساله اصلی کشور ما تورم است و با پول پاشی و چاپ پول، نمی‌توان آن را کنترل کرد، بلکه تشدید می‌شود؛ با این حال دولت قبل این رویه را در پیش گرفته بود و ضربه‌های جبران ناپذیری به اقتصاد این وارد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073790/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری