وزارت اقتصاد: افت شاخص بورس به دلیل جو روانی منفی ناشی از تحولات منطقه است


تهران- ایرنا- دولت سیزدهم همچنان به حمایت پایدار از بورس معتقد و پایبند است، اما بخشی از نااطمینانی‌هایی که در هفته‌های گذشته رخ داده به دلیل مخاطرات شرایط بین المللی و منطقه‌ای بوده که فقط مختص ایران نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85299915/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری