وزارت اقتصاد: ادعای آذری جهرمی درباره بدهی دولت ناشی از بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی سیاسی است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران دستاوردی بزرگ از دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم است، اما دولتمردان سابق که آرایش انتخاباتی گرفته‌اند بدون توجه به حیطه تخصصی خود سعی می‌کنند با غرض‌ورزی سیاسی این دستاورد را به هر شکل ممکن زیر سوال ببرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230166/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری