واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال بانک‌های دولتی در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- معاون امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: در دولت سیزدهم ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و دارایی مازاد در شبکه بانکی زیر مجموعه وزارتخانه اتفاق افتاده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085594/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری