واکنش وزارت اقتصاد به خبرسازی برخی رسانه‌ها در مورد FATF


تهران- ایرنا- با وجود اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه نظر این وزارتخانه در موضوع عضویت ایران در FATF هنوز به مراجع عالی اعلام نشده است اما برخی رسانه‌ها همچنان در این مورد خبرسازی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991673/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-FATF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری