واکاوی افزایش ضریب جینی در استان اصفهان


تهران – ایرنا – مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشر شده خود از کاهش ضریب جینی در سال ۱۴۰۱ که نشان‌دهنده کاهش نابرابری توزیع درآمد است،خبر داد، هرچند این شاخص در استان اصفهان برخلاف بیشتر نقاط کشور روندی افزایشی داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232552/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری