واریز ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در هفت‌ماهه اول سال جاری نسبت به میزان مصوب سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: وصول درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۳ درصدی داشته است.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، داود منظور، عوارض مالیات بر ارزش افزوده پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور برای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی برشمرد و بیان داشت: در همین راستا در هفت‌ماهه اول سال جاری بالغ بر ۵۵۹ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری کشور واریز شده است.

منظور با بیان اینکه رشد درآمدهای مالیاتی در هفت‏ماهه اول سال جاری عمدتاً ناشی از شناسایی مؤدیان جدید، مقابله با فرار مالیاتی، هوشمند سازی نظام مالیاتی و اجرای قوانین معطل مانده بوده است گفت: رویکرد سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، تحول نظام مالیاتی کشور از مالیات ستانی سنتی به مالیات ستانی هوشمند با هدف تحقق کامل درآمدهای دولت و با رعایت عدالت مالیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950468/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B5%DB%B5%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری