وارونه نمایی نتایج اقدامات دولت در تغییر ریل اقتصاد


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: این ادعا که دولت بدون برنامه به اصلاحات اقتصادی وارد شده و هیچ دستاوردی پس از دو سال نداشته، در واقع وارونه نمایی نتایج اقدامات دولت در حوزه اقتصادی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85190871/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری